1. Marc Besseling, André Klein, Ken Kraaijveld, Hilda van Mourik, Jan Oliehoek, Tom Groot Kormelink. Projecthandleiding, BPINT: Introductie Project. Hogeschool leiden, bio-informatica 2020-2021.
https://hogeschoolleiden.sharepoint.com/sites/og2021.bij1p1-jaar-1-periode-1/Gedeelde%20documenten/Bpint/Ondersteunende%20informatie/amaguide.pdf
Hogeschool leiden, bio-informatica 2020-2021. Bezocht op oktober 6, 2020.

2. Bio-informatica:
https://www.hsleiden.nl/bio-informatica-bachelor
bezocht op oktober 10, 2020.

3. Biologie en medisch laboratoriumonderzoek:
https://www.hsleiden.nl/biologie-en-medisch-laboratoriumonderzoek
bezocht op oktober 10, 2020.

4. Informatica:
https://www.hsleiden.nl/informatica
bezocht op oktober 10, 2020.

5. About us:
https://www.genetwister.nl/about-us/
bezocht op oktober 10, 2020.

6. Genetwister:
https://www.genetwister.nl/about-us/
bezocht op oktober 10, 2020.

7. SNP fact sheet:
https://web.archive.org/web/20120420021612/http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/faq/snps.shtml
bezocht op oktober 10, 2020.