School

Python

Python is een programmeertaal dat rond de jaren 90 is ontwikkeld in Nederland. Python is een van de meest gebruikte programmeertalen voor al een aantal jaren. Voor python wordt gebruikt gemaakt van idle. Hierin worden alle codes geschreven.

In het eerste jaar van bio-informatica op de hogeschool wordt deze taal je langzaam aangeleerd. Per week wordt er stof gegeven en over de gegeven stof een opdracht. Deze opdrachten zijn wekelijks en zal je elke maandag moeten inleveren. Dit inleveren wordt gedaan via codegrade. Codegrade is een site waarin leerlingen hun codes inleveren zodat docenten of leraren-assistenten het gemakkelijk kunnen nakijken en eventuele feedback kunnen geven geven.

Bdna

Bdna is een biologie vak dat wordt gegeven op de hogeschool. De lessen worden online gegeven, 1 werkcollege per week. Ook wordt er 2 uur per week ruimte gemaakt om hoorcolleges van vorig jaar terug te kijken en eventueel zelf aan het vak te werken. In verband met corona moeten alle leerlingen het online bekijken.

In deze werkcolleges behandelt de docent de voorgaande stof kort en beantwoord enkele vragen van de leerlingen. Vervolgens wordt er een opdracht gegeven waar je met je projectgroep aan kan werken. Dit moet dezelfde les nog worden ingeleverd en wordt na een korte tijd behandelt of anders worden de antwoord op de dlo geplaatst.

DLO

De DLO, ook wel digitale leeromgeving, is de site van hogeschool leiden waar iedereen alle gegevens over alle vakken kan vinden. Voor sommige vakken moeten opdrachten worden ingeleverd via de DLO. Een voorbeeld hiervan is Bdna, bij dit vak moeten de weekopdrachten worden ingeleverd via de DLO.

Chemie

Chemie is een scheikunde vak wat voor de meeste die al in 5 havo scheikunde hebben gehad in het begin nog wat aan de makkelijke kant. Veel stof is voor hen al duidelijk en leren er enkele dingen erbij. Het vak wordt alleen online gegeven 2 uur per week. Elke week vind er 1 werkcollege plaats en worden er opdrachten uitbundig besproken.

Bbp

Bbp is een communicatievak. Tijdens deze lessen leer je beter communiceren met anderen, zoals het opvatten en/ of reageren naar anderen. Er wordt een klein beetje stof uitgelegd en vervolgens moet je die stof gelijk toepassen door bijvoorbeeld elkaar te interviewen. Het is verplicht alle lessen te volgen van dit vak. Je mag maximaal 2 keer afwezig zijn met een geldige reden. Als dit niet het geval is dat loop je studiepunten mis.

Bpint

Bpint is een projectvak. Tijdens deze lessen krijg je de tijd om aan je project te werken. Het project wat nu aan de gang is, is het maken van een escape room. Bij dit project moet je met een groep van 4 à 5 mensen een escape room maken dat wordt uitgevoerd door een ander groepje binnen 30 minuten. Ook zal je voor dit project een website moeten maken waar eventuele informatie op staat over de escape room en een extra zelfverzonnen deel.

Voor alle vakken zijn er ook boeken die eventueel kunnen worden aangeschaft. Voor sommige vakken zoals python wordt dit wel aangeraden aangezien er opdrachten uit het boek worden gebruikt. Voor andere vakken is het niet zeer noodzakelijk om het boek te hebben.

Verder zijn hier nog wat voorbeelden van de boeken waaruit wordt gewerkt.

Voorbeeldrooster

Voorbeeld Jaar 1